Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên kết

Lịch tiếp sinh viên tuần 25 (24/01/2015 10:04:23 AM)
STT Họ tên GV Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Sáng thứ 7
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Phạm Thị Mai Quyên   Trực       Dạy Dạy Trực   Trực Trực
2 Trần Thị Thu Trâm Trực   Trực   Trực   Dạy   Trực Dạy  
3 Nguyễn Thị Minh Chi Trực   Dạy   Trực   Trực   Trực    
4 Phan Thị Thanh Quyên Trực Trực Trực Trực           Dạy  
5 Nguyễn Tuấn Khanh Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực
6 Đặng Thị Ly Trực Dạy   Dạy Trực Dạy Trực   Trực   Trực
7 Nguyễn Phi Điệp Trực Trực Trực Trực   Trực   Trực     Trực
8 Võ Thị Phương Trực Trực Trực Trực              
9 Hàn Như Thiện Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực Trực
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone