Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên kết
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN TÀI CHÍNH
 

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Tài chính thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán, được hình thành vào năm 2007. Với 2 chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng là Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp, bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy các môn học bổ trợ và chuyên sâu thuộc thuộc hai lĩnh vực trên, phục vụ cho các hệ đại học và cao đẳng, và các loại hình đào tạo: chính quy, tại chức, liên thông, từ xa … Ngoài ra, bộ môn còn thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp.

Với mục tiêu trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, về hoạt động kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, bộ môn không ngừng hoàn thiện chương trình đào tạo, triển khai các hình thức giảng dạy mới, giúp sinh viên học tập một cách hiệu quả nhất, tạo dựng nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.


Phương pháp giảng dạy

Tùy theo nội dung và yêu cầu kiến thức của từng học phần, các giảng viên linh hoạt phối hợp các phương pháp giảng dạy để giúp sinh viên dễ dàng lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Cụ thể, các phương pháp đã được áp dụng như sau:

 

 • Đặt vấn đề và thảo luận

 • Thuyết giảng

 • Bài tập nhóm

 • Bài tập quá trình và Bài tập lớn

 • Bài tập tình huống và thuyết trình

 • Tiểu luận, đề án môn học

 • Chuyên đề nghiên cứu

Trong thời gian tới Bộ môn Tài chính hướng đến vận dụng thêm các phương pháp giảng dạy cải tiến, lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện cho sinh viên được chủ động và trải nghiệm.


Các học phần đảm nhận
 

 • Toán tài chính
   
 • Tài chính doanh nghiệp
   
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
   
 • Đầu tư tài chính
   
 • Tài chính quốc tế
   
 • Phân tích tài chính
   
 • Quản trị danh mục đầu tư
   
 • Quản trị ngân hàng thương mại
   
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free discount prescription cards go cialis 2015 coupon