Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên kết
THÔNG TIN
THÔNG TIN

Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2014 - 2015 (02/06/2015 9:14:36 AM)
Lớp Nôi dung Thời gian dự kiến Phòng Ghi chú
K511NH, K511KT Khoa học Mác-Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh 7h30, ngày 10/06/2015 P.A9 Nguyễn T Thanh Hiền
K511QT,C612KT, C612TM, C612XD và SV thi lại 13h30, ngày 10/06/2015
K511QT  Nghiệp vụ 1 (NC Marketing; QT chiến lược) 7h30, ngày 08/06/2015 P.A4 Nguyễn Tố Như
Nghiệp vụ 2 (QT tài chính) 7h30, ngày 09/06/2015 P.A4 Nguyễn T Thúy Hạnh
K511NH  Nghiệp vụ 1 (Tài chính tiền tệ, NH trung ương, TT và ĐC tài chính) 7h30, ngày 08/06/2015 P.A5 Nguyễn T Minh Chi
Nghiệp vụ 2 (Quản trị HĐ ngân hàng 1,2 & PT tín dụng và cho vay) 7h30, ngày 09/06/2015 P.A5 Nguyễn Tuấn Khanh
K511KT  Nghiệp vụ 1 (Kế toán tài chính) 7h30, ngày 08/06/2015 P.A7 Phạm T Mai Quyên
Nghiệp vụ 2 (KT quản trị& PT BC tài chính) 7h30, ngày 09/06/2015 P.A7 Trần Thị Thu Trâm
C612KT  Nghiệp vụ 1 (Kế toán quản trị & NL kế toán) 7h30, ngày 08/06/2015 P.B2 Trần Thị Thu Trâm
Nghiệp vụ 2 (KT tài chính) 7h30, ngày 09/06/2015 P.B2 Phạm T Mai Quyên
C612TM  Nghiệp vụ 1 (Kinh tế thương mại & Quản trị học) 7h30, ngày 08/06/2015 P.B4 Phan Thị Nhung
Nghiệp vụ 2 (QT doanh nghiệp thương mại; QT lực lượng bán ) 7h30, ngày 09/06/2015 P.B4 Phan Thị Nhung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
abortion pill services abortion pill articles having an abortion