Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên kết
THÔNG TIN
THÔNG TIN

Thông báo mở Khóa tập huấn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (15/04/2015 2:56:58 PM)
Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông  tư  số 200/2014/TT – BTC  về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và có ảnh hưởng lớn đến công tác kế toán của tất cả các doanh nghiệp. Để giúp cho đội ngũ kế toán các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tinh thần và các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum phối hợp với Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa tập huấn: “Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15/2006/QĐ–BTC”, thông tin chi tiết như sau:
 
1. Nội dung tập huấn

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thay đổi của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
Hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung công tác kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp mới.
Trao đổi các vướng mắc với chuyên gia.

2. Giảng viên

Các giảng viên tham gia giảng dạy có học vị tiến sỹ, nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

3. Đối tượng tham gia

Giám đốc tài chính, kế toán trưởng, nhân viên phòng Kế toán, Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, giảng viên kế toán, kiểm toán và các đối tượng cần trang bị kiến thức để làm việc.

4. Thời gian học và địa điểm tham dự

Thời gian học: 2 ngày (thứ Bảy, chủ nhật), dự kiến: 16/5/2015 – 17/5/2015
Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum, 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

5. Học phí: 1.000.000VNĐ/1 người (Một triệu đồng chẵn)

6. Thông tin liên lạc 

Học viên tham gia khoá tập huấn đăng ký tại: Tổ Kế toán – Kiểm toán, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; ĐT: 060.6500.507 – 0973.455.053 (Cô Ly) hoặc liên hệ qua địa chỉ email: ketoankiemtoanph@googlegroups.com 
coupon for prescriptions open viagra coupons 2016
losartankalium krka bivirkninger go losartan