Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên kết

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[1] Hội trại 26-3-2015 (06/04/2015)
[2] Cuộc thi tài năng sinh viên kinh tế lần 2 - 2014 (28/08/2014)
[3] Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum “Rung chuông vàng” (25/05/2012)
[4] Chung kết cuộc thi "Sinh viên tài năng - thanh lịch" lần 2 năm 2012 (25/05/2012)
[5] Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (25/05/2012)
[6] Sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tham gia học tập lớp Khởi sự doanh nghiệp (02/11/2011)
[7] Cuộc thi Sinh viên tài năng thanh lịch năm 2010 (31/08/2010)
 Tìm thấy: 7 mục / 1 trang